Barndom

This slideshow requires JavaScript.

På en kant av verden leker barna krig. På annen kant av verden opplever de krigen. Noen av dem skyter med vannballonger og noen med ekte kuler. På begge sidene har de et mål – å treffe, vinne og beseire, vise sin makt.

De unge, søte er alltid mødrenes skatt.

På en kant av verden får barna leke med våpen på anen siden er de tvunget å være soldater. Leke eller oppleve dette på ekte? Selv om det er bare lek, den er preget av den sterke makabre makt følelsen vi besitter.

Jeg bruker barndommens tematikk ganske mye i verkene mine. Barna undrer meg og minnene fra min barndom er utsmykket med noe mystisk, godt og nostalgisk. Men hva er det de som leker krig skal huske ? Hva er det de som opplever krig skal huske ?

«Medlemskap av en ville klanen»

I hver kvinne lever en del av den Villkvinnen som er både intuitiv og instinktiv i sitt selvbilder og som kommer til utrykk i arketypiske atferd . Den Villkvinnen er ideer, følelser, behov og minner . Hun har dette medfødt men det står i fare for å bli utryddet i dagens moderne samfunn da kontakten med de eldre i mindre grad er verdsatt. Dagens moderne dataverden har ikke sett behovet for dette hos den oppvoksende slekt og de går derfor glipp av fortidens kunnskap. Likevel tilpasser denne urkvinnen seg dagens samfunn  uavhengig av kultur, tid og systemer. Hun er den kvinnelige sjel f som likevel klarer på sin måte å bevare det vesentlige fra opphavet i den åndelige verden.

This slideshow requires JavaScript.