«Medlemskap av en ville klanen»

I hver kvinne lever en del av den Villkvinnen som er både intuitiv og instinktiv i sitt selvbilder og som kommer til utrykk i arketypiske atferd . Den Villkvinnen er ideer, følelser, behov og minner . Hun har dette medfødt men det står i fare for å bli utryddet i dagens moderne samfunn da kontakten med de eldre i mindre grad er verdsatt. Dagens moderne dataverden har ikke sett behovet for dette hos den oppvoksende slekt og de går derfor glipp av fortidens kunnskap. Likevel tilpasser denne urkvinnen seg dagens samfunn  uavhengig av kultur, tid og systemer. Hun er den kvinnelige sjel f som likevel klarer på sin måte å bevare det vesentlige fra opphavet i den åndelige verden.

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s